Všetky potrebné údaje

SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Cukrovarská 726
926 01  Sereď
Tel.: + 421 31 788 41 01
Fax: + 421 31 788 41 13
Mail: slovenskecukrovary@agrana.com
IČO: 31568386
Zapísaná v obch. registri Okresného súdu v Trnave odd. s.r.o. vložka č. 18787/T

GOOGLE ANALYTICS

Táto webová stránka používa Google Analytics, webový nástroj poskytovaný spoločnosťou Google Inc. ("Google"). Google Analytics používa súbory "cookies", textové súbory, ktoré sú uložené v počítači a ktoré napomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú webové stránky. Informácie vygenerované súbormi cookies o používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) budú prenášané na server spoločnosti Google v USA a tam uložené.  Spoločnosť Google tieto informácie využíva za účelom vyhodnotenia používania webovej stránky a poskytovania ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu. Spoločnosť Google postúpi tieto informácie tretím stranám iba vtedy, ak to predpisuje zákon alebo ak tretie strany tieto údaje spracovávajú z poverenia spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude v žiadnom prípade spájať vašu IP adresu s ostatnými údajmi spoločnosti Google. Používanie cookies môžete deaktivovať príslušným nastavením vo vašom prehliadači; upozorňujeme vás však, že v takomto prípade je možné, že nebudete môcť neobmedzene využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním zistených dát vyššie uvedeným spôsobom spoločnosťou Google a na vyššie uvedený účel.