Spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu na Slovensku v sektore Výroba

Slovenské cukrovary, s. r. o. získala prvé miesto v šiestom ročníku súťaže HR Leading Organization, ktorú realizuje spoločnosť PwC Slovensko. V rámci tejto štúdie vyhlasuje PwC súťaž o najlepšie spoločnosti v jednotlivých sektoroch. Štúdia analyzuje takmer 100 HR indikátorov, ktoré sú priamo aj nepriamo prepojené na výkon celej organizácie. Mapuje všetky oblasti riadenia ľudských zdrojov. Najčastejšie sledovanými a porovnávanými oblasťami sú odmeňovanie, nábor zamestnancov, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, fluktuácia a absencia.

prejsť na článok