Továreň Sereď

Počas vyše storočnej existencie zamestnávala naša spoločnosť viac než 20 tisíc zamestnancov a vyvážala cukor takmer do celého sveta. Prežila dve svetové vojny aj dve celosvetové hospodárske krízy a naďalej sa úspešne rozvíja. Dnes vyrábame približne 50 tisíc ton cukru ročne. Sme medzinárodnou spoločnosťou a svoju pozíciu na trhu si upevňujeme aj vďaka tomu, že si zakladáme na filozofii, ktorá venuje osobitnú pozornosť svojim zamestnancom.

Našimi prioritami je rozvoj zamestnancov, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a environmentáne zodpovedný spôsob podnikania rešpektujúci trvalo udržateľný rozvoj. Neustále zlepšujeme naše partnerské vzťahy s pestovateľmi cukrovej repy, miestnou samosprávou, no najmä našimi zákazníkmi. Cukor vyrábaný v našej spoločnosti pod značkou Korunný cukor je už desaťročia zárukou najvyššej kvality. Slovenské cukrovary vlastnia certifikát kvality ISO 9001:2009.

Navštívte tiež:

Závody Agrana v Európe

V KAPOSVÁRE prevádzkuje dcérska spoločnosť AGRANY Magyar Cukor Zrt. jediný cukrovar v Maďarsku. Na zabezpečenie zásobovania deficitného maďarského trhu sa v Kaposváre rafinuje aj surový cukor na biely cukor. V Kaposváre sa okrem toho nachádza aj jedna z najväčších bioplynových staníc Európy, ktorá pokrýva okolo 70 % potreby primárnej energie cukrovaru vlastným bioplynom. Na maďarskom potravinovom trhu patrí AGRANE so značkou „Koronás Cukor“ vedúce postavenie. 

Moravskoslezské cukrovary a.s., dcérska spoločnosť AGRANY v Česku, spracováva v oboch cukrovaroch v HRUŠOVANOCH a OPAVE denne dovedna 9.400 ton cukrovej repy na cukor, ktorý je trhu distribuovaný pod značkou „Korunní Cukr“.

V cukrovare slovenskej dcérskej spoločnosti AGRANY Slovenské cukrovary s.r.o. v SEREDI, Slovensko, sa počas poslednej kampane denne spracovalo okolo 4.800 ton cukrovej repy na cukor, ktorý sa na slovenskom trhu predáva pod značkou „Korunný Cukor“.

S.C. AGRANA Romania S.A. prevádzkuje v Rumunsku dva cukrovary, ktoré fungujú prevažne ako rafinérie surového cukru. Surový trstinový cukor vyrábaný v krajinách s rozvíjajúcim sa hospodárstvom, akými sú napríklad Brazília alebo Thajsko, sa loďou dopravuje do Rumunska a v závodoch AGRANY sa spracováva na biely cukor. V závode ROMAN sa okrem rafinácie cukru spracováva aj okolo 5.400 ton cukrovej repy za deň. Závod v BUZĂU funguje ako čistá rafinéria surového cukru. V rumunskej maloobchodnej  sieti sa biely cukor vyrábaný AGRANOU predáva pod značkou Mărgăritar Zahăr“.

V celom regióne západného Balkánu, ako aj v Slovinsku a Chorvátsku sa distribuujú cukrovarnícke produkty vyrobené Studen-AGRANA (joint venture) pod značkou "AGRAGOLD". V prípade rafinérie surového cukru STUDEN-AGRANA v BRČKU ide o joint venture, v ktorom AGRANA a jej dlhoročný obchodný partner v regióne západného Balkánu Studen & CO Holding GmbH vlastnia každý 50 %. Závod má kapacitu spracovania okolo 650 ton surového cukru za deň.

Okrem toho prevádzkuje AGRANA baliace a distribučné centrum v Bulharsku, kde ponúka široký sortiment produktov pod prémiovou značkou „Zahira“.